Polityka Korzystania z Witryny

Warunki korzystania z tej witryny, zgodnie z prawem polskim, obejmujące korzystanie z naszych zdjęć i znaków towarowych.

Korzystanie z naszej strony internetowej

Ta polityka dopuszczalnego korzystania określa warunki, na jakich możesz korzystać z naszej witryny https://www.castrads.com/pl/ (nasza witryna). Ta polityka dopuszczalnego korzystania dotyczy wszystkich użytkowników i odwiedzających naszą stronę internetową, którą obsługuje Castrads EU Sp. z o.o. (my lub nas).

Jesteśmy firmą Castrads EU sp. z o.o. z siedzibą w Energetyków 32 (ul), 59-900 Zgorzelec, Polska. Wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922133, o kapitale zakładowym 5 000,00 ZŁ, NIP 6152065095, REGON 389968705, Sygnatura akt WR.IX NS-REJ.KRS/16864/21/776/REGON Nasz główny adres handlowy to Górna 20, 59-900 Łagów, Polska. Nasza strona internetowa to www.castrads.com/pl/. Nasz numer NIP to 6152065095.


Niedozwolone sposoby użytkowania

Możesz korzystać z naszej strony tylko w celach zgodnych z prawem. Nie możesz korzystać z naszej strony:

 • W jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa lub regulacje.
 • W jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy, lub mający jakikolwiek niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek.
 • W celu szkodzenia lub próby szkodzenia nieletnim w jakikolwiek sposób.
 • Wysyłać, świadomie otrzymywać, przesyłać, pobierać, używać lub ponownie używać jakiegokolwiek materiału, który nie spełnia naszych standardów dotyczących treści.
 • Przesyłać lub uzyskiwać przesyłanie niechcianej lub nieautoryzowanej reklamy, materiałów promocyjnych lub jakiejkolwiek innej formy podobnej zachęty (spam).
 • Świadomie przesyłać jakiekolwiek dane, wysyłać lub przesyłać jakiekolwiek materiały zawierające wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, keyloggery, oprogramowanie szpiegujące, adware lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu niekorzystnego wpływu na działanie oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

Użytkownik zgadza się również nie uzyskiwać dostępu bez upoważnienia, nie ingerować, nie uszkadzać ani nie zakłócać działania:

 • żadnej części naszej strony;
 • żadnego sprzętu ani sieci, na której przechowywana jest nasza strona;
 • żadnego oprogramowania używanego do świadczenia naszej strony; lub
 • żadnego sprzętu, sieci ani oprogramowania, które są własnością lub są używane przez jakąkolwiek trzecią stronę.

Zawieszenie i zakończenie

Według własnego uznania ustalimy, czy doszło do naruszenia niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej witryny. W przypadku naruszenia niniejszych zasad możemy podjąć działania, które uznamy za stosowne.

Nieprzestrzeganie niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania stanowi istotne naruszenie niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania Witryny i może skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub niektórych z poniższych działań:

 • Natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe odebranie prawa do korzystania z naszej strony.
 • Wydanie ostrzeżenia dla ciebie.
 • Postępowanie sądowe przeciwko użytkownikowi o zwrot wszelkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym między innymi uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia.
 • Podjęcie dalszych działań prawnych przeciwko tobie.
 • Ujawnienie takich informacji organom ścigania, jakie uznamy za rozsądnie konieczne.

Wyłączamy odpowiedzialność za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenia tej polityki dopuszczalnego korzystania. Odpowiedzi opisane w tej polityce nie są ograniczone, a możemy podjąć jakiekolwiek inne działania, które uznamy za rozsądnie odpowiednie.

Zmiany w polityce dopuszczalnego korzystania

Możemy zmieniać tę politykę akceptowalnego korzystania w dowolnym momencie, poprzez wprowadzenie zmian na tej stronie. Oczekuje się, że będziesz regularnie sprawdzać tę stronę, aby zauważać wszelkie zmiany, ponieważ są one prawnie wiążące dla ciebie. Niektóre zapisy zawarte w tej polityce dopuszczalnego korzystania mogą być również uchylone przez postanowienia lub ogłoszenia opublikowane gdzie indziej na naszej stronie.

Explore our products

Poznaj nasze produkty

Nasza pełna oferta produktów, od niestandardowych grzejników po najdrobniejsze komponenty.

Kup teraz