Regulamin Sprzedaży

Przeczytaj nasze warunki sprzedaży, w tym prawo do zwrotu i szczegóły naszej Gwarancji Ironshield.

Nasze Warunki Sprzedaży

Ostatnia aktualizacja: 11th stycznia 2024 roku

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za rozważenie zakupu produktów i/lub usług od Castrads. Oto warunki („Warunki”) dotyczące Państwa zakupu naszych produktów („Produkty”) i/lub usług („Usługi”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi przed złożeniem zamówienia.

Państwa Status

Zrozumienie Państwa statusu (firma czy konsument) jest istotne, ponieważ wpływa to na Państwa prawa. Obsługujemy obie grupy:

 • Osoby prywatne kupujące dla własnego użytku (konsument).
 • Firmy kupujące w celach biznesowych.
 • Deweloperzy i handlowcy nieruchomościami (biznes).

Jeśli jesteś konsumentem, nie obowiązuje ciebie klauzula 17. Jeśli jesteś firmą, nie obowiązuje ciebie klauzula 16, ale klauzula 17 tak.

Przed złożeniem zamówienia zostaniesz poproszony o zgodę na te Warunki. Jeśli odmówisz akceptacji tych Warunków, nie będziesz mógł zamówić żadnych Produktów i/lub Usług.

Otrzymasz link do tych Warunków oraz pewnych informacji przedkontraktowych w wiadomości e-mail potwierdzającej, gdy Twoje zamówienie zostanie zatwierdzone (patrz punkt 7.3 poniżej).

Zmieniamy te Warunki od czasu do czasu, zgodnie z postanowieniami punktu 9. Zanim złożysz zamówienie na Produkty i/lub Usługi, sprawdź te Warunki, aby upewnić się, że rozumiesz Warunki obowiązujące w danym czasie.

Te Warunki, a także każda umowa między nami, będą zawarte tylko w języku polskim.

1.1 Informacje o nas

Jesteśmy firmą Castrads EU sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Energetyków 32, 59-900 Zgorzelec, Polska. Wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922133, o kapitale zakładowym 5 000,00 ZŁ, NIP 6152065095, REGON 389968705, Sygnatura akt WR.IX NS-REJ.KRS/16864/21/776/REGON Nasz główny adres handlowy to Górna 20, 59-900 Łagów, Polska. Nasza strona internetowa to www.castrads.com/pl/. Nasz numer NIP to 6152065095.

Mamy siostrzane firmy w Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jeśli kupujesz kaloryfery w Ameryce Północnej lub w Wielkiej Brytanii, będziemy realizować Twoje zamówienie za pośrednictwem tych firm, i powinieneś zapoznać się z warunkami specyficznymi dla Twojego regionu, wybierając odpowiedni język powyżej.

1.2 Definicje

W niniejszych Warunkach obowiązują następujące definicje:

Dzień Roboczy: Każdy dzień poza sobotą, niedzielą lub dniem wolnym od pracy w Polsce.

Data Rozpoczęcia: Ma znaczenie określone w punkcie 7.3 (jeśli składasz zamówienie online) lub punkcie 8.5 (jeśli składasz zamówienie osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną).

Warunki: Niniejsze Warunki, zmieniane od czasu do czasu zgodnie z postanowieniem punktu 9.

Email Potwierdzający: Oznacza to, co określono w punktach 7.3 i 8.5.

Umowa: Umowa między Dostawcą a Klientem dotycząca dostawy Towarów i/lub Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Klient: Osoba lub firma, która nabywa Towary i/lub Usługi od Dostawcy.

Miejsce Dostawy: Adres wskazany w sekcji „Adres Dostawy” naszej Wiadomości Potwierdzającej.

Towary: Towary (lub ich część) określone w Zamówieniu.

Specyfikacja Towarów: Specyfikacja Towarów, w tym wszelkie odpowiednie oferty, plany lub rysunki uzgodnione na piśmie przez Klienta i Dostawcę.

Prawa Własności: Patenty, prawa do wynalazków, prawa autorskie i pokrewne prawa, znaki towarowe, nazwy handlowe i nazwy domen, prawa do wyglądu, reputacji oraz prawo do pozwania za naruszenie dóbr firmy, prawa do wzorów, prawa do baz danych, prawa do korzystania oraz ochrony poufnych informacji (w tym know-how), oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane, włączając w to wszelkie aplikacje i prawa do ubiegania się o udzielenie, odnowienie lub rozszerzenie tych praw, a także prawa do zgłaszania pierwszeństwa w odniesieniu do tych praw oraz wszelkie podobne lub równoważne prawa lub formy ochrony, które istnieją lub będą istnieć obecnie lub w przyszłości w jakiejkolwiek części świata

Zamówienie: Zamówienie Klienta na dostawę Towarów i/lub Usług.

Usługi: Usługi dostarczane przez Dostawcę Klientowi, zgodnie z określonym poniżej Specyfikacją Usług.

Specyfikacja Usług: Opis lub specyfikacja Usług dostarczonych na piśmie przez Dostawcę Klientowi.

Dostawca: Castrads EU sp. z o.o., firma zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000922133 i numerem NIP 6152065095.

Materiały Dostawcy: Wszystkie dokumenty, informacje i materiały dostarczone przez Dostawcę dotyczące Towarów i/lub Usług, w tym dane, raporty, podręczniki i specyfikacje.

1.3 Struktura Dokumentu

W niniejszych Warunkach obowiązują następujące zasady:

 • 1.3.1 osoba obejmuje osobę fizyczną, osobę prawną lub niemającą osobowości prawnej (czy posiada osobowość prawną czy nie);
 • 1.3.2 odniesienie do strony obejmuje jej następców lub dozwolonych cesjonariuszy;
 • 1.3.3 odniesienie do ustawy lub przepisu ustawowego oznacza odniesienie do takiej ustawy lub przepisu ustawowego jak zmieniony lub ponownie uchwalony. Odniesienie do ustawy lub przepisu ustawowego obejmuje wszelkie akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy lub przepisu ustawowego, jak zmienione lub ponownie uchwalone.
 • 1.3.4 każde wyrażenie wprowadzone terminami takimi jak zawierający, zawierać, w szczególności lub jakikolwiek podobny wyraz należy rozumieć jako przykładowe i nie ogranicza sensu słów poprzedzających te terminy; oraz
 • 1.3.5 odniesienie do formy pisemnej lub pisanej wyklucza faksy, ale obejmuje e-maile.

1.4 Anulowanie Umowy

Aby anulować umowę zgodnie z klauzulą 10, wystarczy poinformować nas o tym drogą e-mailową na adres [email protected]. Po otrzymaniu wiadomości wyślemy e-mail lub zadzwonimy, aby potwierdzić. Alternatywnie można skontaktować się z Obsługą Klienta pod numerem +48 75 888 10 02 lub listownie na adres Górna 20, 59-900 Łagów, Polska. Podczas wysyłania e-maila lub pisania listu, należy dołączyć numer zamówienia. Anulowanie umowy jest skuteczne od dnia, w którym zadzwonisz, wyślesz e-mail lub list do nas.

1.4.2 Jeśli chcesz się z nami skontaktować z jakiegokolwiek innego powodu, w tym w przypadku jakichkolwiek skarg, możesz to zrobić, dzwoniąc do naszego zespołu obsługi klienta pod numer +48 75 888 10 02 lub wysyłając do nas e-mail na adres [email protected].

1.4.3 Jeśli musimy się z Tobą skontaktować lub przekazać Ci zawiadomienie na piśmie, zrobimy to drogą e-mailową lub listem poleconym na adres podany przez Ciebie w zamówieniu.

1.4.4 Gdy używamy słów „pisemny” lub „na piśmie” w niniejszych Warunkach, obejmuje to również e-maile.

2. 2. Nasze Produkty

2.1 Zdjęcia Produktów i Ich Różnorodność

Zdjęcia produktów na naszej stronie internetowej, w próbnikach kolorów oraz w broszurach mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Rzeczywiste produkty mogą nieznacznie różnić się od tych zdjęć, a kolory reklamowane mogą różnić się od ostatecznych produktów.

2.2 Podkład i Malowanie

Dla grzejników dostarczanych jedynie z warstwą podkładu, istotne jest użycie odpowiedniej i odporniej na ciepło farby. Zalecamy skorzystanie z naszej usługi malowania, abyśmy mogli nałożyć dla Państwa warstwę wierzchnią. Należy zauważyć, że podkład to nie jest warstwa wierzchnia. Jeśli farba nie zostanie nałożona, lub zostanie użyta farba niezalecana, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za trwałość wykończenia. Na przykład, grzejnik bez warstwy wierzchniej może łatwiej ulec zarysowaniom.

2.3 Szacowanie Rozmiarów i Zmiany w Nieruchomości

Ważna Uwaga: Nie dokonuj żadnych zmian w swojej nieruchomości ani nie instaluj rur, dopóki Twój produkt nie zostanie umieszczony na miejscu lub nie zostaną potwierdzone dokładne wymiary.

2.4 Rury i Zmiany w Nieruchomości

Jeśli musisz zainstalować rury lub dokonać zmian w swojej nieruchomości przed otrzymaniem produktu, możemy dostarczyć na życzenie dokładny dokument z Pomiarami Odległości Między Rurami. b Dokument ten będzie zawieraać dokładne wymiary, na których możesz polegać. Należy jednak pamiętać, że nie będziemy odpowiedzialni za ewentualne prace naprawcze, jeśli rury zostaną ułożone inaczej niż to określone w naszym potwierdzonym dokumencie z Pomiarami Odległości Między Rurami.

2.5 Warunki Montażu i Wykończenia

Wszystkie dostarczane przez nas produkty podlegają warunkom i postanowieniom określonym w klauzuli 3, która szczegółowo reguluje kwestie montażu i wykończenia.

2.6 Nasze Prawo do Wprowadzania Zmian

2.6.1 Drobne Zmiany w Produktach: Możemy dokonywać drobnych zmian w Produktach:

 • 2.6.1.1 w celu dostosowania do zmian w przepisach prawnych, wymogach regulacyjnych, takich jak rodzaje farb czy opakowań; oraz
 • 2.6.1.2 w celu wprowadzenia drobnych dostosowań technicznych i usprawnień. Nie będą one miały wpływu na użytkowanie Produktów.

2.6.2 Znaczące Zmiany w Produktach: Dodatkowo, możemy dokonywać znaczących zmian, takich jak zmiany w projekcie, dokładnych wykończeniach kolorystycznych, modyfikacje metod osiągania wykończenia lub zmiany dokładnych rozmiarów produktu (np. zmiana formy używanej do produkcji żeliwnego grzejnika). Jeśli takie zmiany nastąpią, poinformujemy Cię o nich. Możesz wtedy skontaktować się z nami w celu rozwiązania Umowy przed wprowadzeniem zmian i otrzymać zwrot opłaty za produkty, które zostały opłacone, ale nie zostały jeszcze dostarczone.

3. Montaż i Wykończenie Naszych Produktów

Nie wszystkie nasze produkty są dostarczane w pełni zmontowane.

Wszystkie nasze grzejniki sekcyjne są montowane do ograniczonego rozmiaru z uwagi na względy związane z transportem i manewrowaniem oraz, co najważniejsze, ze względu na przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Maksymalny rozmiar dla każdego grzejnika jest podany w opisie na naszej stronie internetowej i określany jako SMax. Jeśli zamówisz grzejnik sekcyjny większy niż jego przepisany ograniczony rozmiar (jak podano w opisie na naszej stronie internetowej), nie będziemy w stanie dostarczyć go w pełni zmontowanym, ale zostanie on zmontowany przez nas do maksymalnego rozmiaru, a dodatkowe elementy zostaną dostarczone osobno wraz z naszym zestawem montażowym i instrukcjami montażu, które będziesz musiał zmontować sam po otrzymaniu.

4. Renowacja Grzejników

Uwagi dotyczące naszej Usługi Renowacji Grzejników. Ta usługa niesie ze sobą pewne ryzyko. Prosimy o zapoznanie się z naszymi odrębnymi Warunkami i Postanowieniami dotyczącymi Renowacji Grzejników, aby uzyskać pełne informacje.

5. Korzystanie z naszej strony internetowej

Korzystanie z naszej strony internetowej podlega naszej Polityce Akceptowalnego Korzystania ze Strony Internetowej. Proszę poświęcić czas na przeczytanie tych dokumentów, ponieważ zawierają one ważne warunki, które Cię obowiązują.

6. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Proszę poświęcić czas na dokładne przeczytanie jej, ponieważ zawiera ważne warunki, które Cię obowiązują..

7. Jeśli składasz zamówienie online

Jak zawierana jest Umowa między Tobą a nami

7.1 Nasze strony zakupowe będą prowadzić Cię przez kroki, które musisz podjąć, aby złożyć zamówienie u nas. Nasz proces składania zamówienia pozwala Ci sprawdzić i poprawić wszelkie błędy przed przesłaniem zamówienia do nas. Prosimy o poświęcenie czasu na czytanie i sprawdzanie zamówienia na każdej stronie procesu zamówienia.

7.2 Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas e-mail potwierdzający, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie. Należy jednak zauważyć, że to nie oznacza, że Twoje zamówienie zostało zaakceptowane. Nasza akceptacja Twojego zamówienia będzie miała miejsce zgodnie z opisem w klauzuli 7.3.

7.3 Potwierdzimy naszą akceptację, wysyłając Ci e-mail z potwierdzeniem (E-mail Potwierdzający). Umowa między nami zostanie zawarta tylko wtedy, gdy wyślemy Ci ten E-mail Potwierdzający. Data tego e-maila jest Datą Rozpoczęcia.

7.4 Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć Ci Produktu, na przykład dlatego, że Produkt nie jest dostępny w magazynie lub już nie jest dostępny, lub dlatego, że nie możemy spełnić żądanej przez Ciebie daty dostawy, lub z powodu błędu w cenie na naszej stronie internetowej, jak to zostało opisane w klauzuli 13.4, poinformujemy Cię o tym drogą e-mailową i nie będziemy przetwarzać Twojego zamówienia. Jeśli już zapłaciłeś za Produkty, zwrócimy Ci pełną kwotę, w tym wszelkie koszty dostawy, tak szybko, jak to możliwe.

8. Jeśli składasz zamówienie przez telefon lub drogą e-mailową

Jak zawierana jest Umowa między Tobą a nami

8.1 Po zapoznaniu się z naszą stroną internetową i/lub broszurami, jeśli zdecydujesz, że wolisz złożyć zamówienie u nas przez telefon lub drogą e-mailową, Umowa zostanie zawarta zgodnie z procesem określonym w tej klauzuli 8.

8.2 Po skontaktowaniu się z nami telefonicznie lub drogą e-mailową, aby poinformować nas, jakie Produkty i/lub Usługi chciałbyś otrzymać, otrzymasz od nas e-mail zawierający naszą wycenę. Wszystkie wyceny odnoszą się (i są włączane do każdej Umowy między nami) do tych Warunków. Należy zauważyć, że otrzymanie naszej wyceny nie oznacza, że Twoje zamówienie zostało zaakceptowane, a nasza akceptacja Twojego zamówienia będzie miała miejsce zgodnie z opisem w klauzuli 8.5.

8.3 Nasz proces sprzedaży został zaprojektowany tak, aby umożliwić Ci sprawdzenie i poprawienie ewentualnych błędów w wycenie przed zawarciem Umowy, aby uniknąć błędów, które mogą wystąpić przy zawieraniu Umów w ten sposób. Prosimy więc poświęcić czas na dokładne sprawdzenie swojej wyceny.

8.4 Po potwierdzeniu, że wycena jest dokładna i że chciałbyś postępować zgodnie z zamówieniem zawartym w wycenie, ale podlegającym tym Warunkom, powinieneś ponownie skontaktować się z nami telefonicznie, aby potwierdzić to samo i dokonać płatności, jeśli to konieczne.

8.5 Po zakończeniu naszej rozmowy telefonicznej potwierdzimy naszą akceptację, wysyłając Ci e-mail z potwierdzeniem (E-mail Potwierdzający). Umowa między nami zostanie zawarta tylko wtedy, gdy wyślemy Ci ten E-mail Potwierdzający. Data tego e-maila jest Datą Rozpoczęcia.

8.6 Jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć Ci Produktu, na przykład dlatego, że Produkt nie jest dostępny w magazynie lub już nie jest dostępny, lub dlatego, że nie możemy spełnić żądanej przez Ciebie daty dostawy, lub z powodu błędu w cenie na naszej stronie internetowej, jak to zostało opisane w klauzuli 13.4, poinformujemy Cię o tym drogą e-mailową i nie będziemy przetwarzać Twojego zamówienia. Jeśli już zapłaciłeś za Produkty, zwrócimy Ci pełną kwotę, w tym wszelkie koszty dostawy, tak szybko, jak to możliwe.

9. Nasze Prawo do Zmiany Tych Warunków

9.1 Czasami dokonujemy zmian w tych Warunkach. Proszę sprawdzić początek tych Warunków, aby zobaczyć, kiedy ostatnio zostały one zaktualizowane.

9.2 Za każdym razem, gdy zamawiasz Produkty od nas, obowiązujące w danym momencie Warunki będą miały zastosowanie do Umowy między Tobą a nami.

9.3 Możemy zmieniać te Warunki, w miarę jak mają one zastosowanie do Twojego zamówienia, aby odzwierciedlić zmiany w odpowiednich przepisach prawnych i wymogach regulacyjnych. Jeśli będziemy musieli zmienić te Warunki, w miarę jak mają one zastosowanie do Twojego zamówienia, skontaktujemy się z Tobą, aby dać Ci rozsądne wcześniejsze powiadomienie o zmianach i poinformować Cię, jak anulować Umowę, jeśli nie zgadzasz się z wprowadzonymi zmianami. Jeśli nie można zapewnić wcześniejszego powiadomienia, poinformujemy Cię o zmianie tak szybko, jak to będzie możliwe po jej dokonaniu. Możesz anulować zamówienie dotyczące wszystkich dotkniętych Produktów lub tylko Produktów, które jeszcze nie otrzymałeś. Jeśli zdecydujesz się na anulowanie, będziesz musiał zwrócić (na nasz koszt) wszystkie odpowiednie Produkty, które już otrzymałeś, i zorganizujemy pełny zwrot ceny, którą zapłaciłeś, w tym wszelkie opłaty za dostawę.

10. Twoje Prawo do Zwrotu i Zwrotu Pieniędzy

10.1 Twoje prawa do zakończenia Umowy zależą od rodzaju Twojego zakupu, jego stanu, naszego wykonania oraz momentu, w którym decydujesz się zakończyć Umowę.

10.2 Twoje prawo do zakończenia Umowy

10.2.1 Jeśli Produkt jest wadliwy lub niezgodny z opisem, masz prawo zakończyć Umowę lub żądać naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy (patrz klauzula 10.8).

10.2.2 Możesz natychmiast zakończyć Umowę, jeśli my:

 • 10.2.2.1 Informujemy Cię o nadchodzących zmianach, z którymi się nie zgadzasz (klauzula 13.4);
 • 10.2.2.2 Zgłaszamy błąd w cenie lub opisie, a Ty nie chcesz kontynuować;
 • 10.2.2.3 Stoimy w obliczu znaczących opóźnień spowodowanych wydarzeniami poza naszą kontrolą (klauzula 18);
 • 10.2.2.4 Wstrzymujemy dostawę produktu z przyczyn technicznych na okres dłuższy niż 30 dni;
 • 10.2.2.5 Dostarczamy z opóźnieniem (klauzula 11.6).
 • 10.2.3 Zmiana zdania dotycząca produktu lub usługi może umożliwić zwrot pieniędzy w okresie odstąpienia od umowy (patrz klauzula 10.2.4), ale może to wiązać się z potrąceniami i kosztami zwrotu.

10.2.4 Okres odstąpienia: Jeśli jesteś konsumentem, możesz anulować w określonym okresie, w zależności od rodzaju zakupu:

 • Jednoprzedmiotowy Produkt: 14 dni po jego otrzymaniu. Na przykład, E-mail Potwierdzający otrzymany 1 stycznia, Produkt otrzymany 10 stycznia; można anulować do 24 stycznia.
 • Dostawa w ratach: 14 dni po otrzymaniu ostatniej raty. Na przykład, pierwsza rata otrzymana 10 stycznia, ostatnia rata otrzymana 15 stycznia; można anulować do 29 stycznia.
 • Dostawa regularna: 14 dni po pierwszej dostawie. Na przykład, pierwsza dostawa 10 stycznia; można anulować do 24 stycznia.
 • Usługi: 14 dni po E-mailu Potwierdzającym. Po rozpoczęciu usługi nie możesz zmienić zdania i jesteś zobowiązany zapłacić za usługi świadczone po zgłoszeniu anulowania.

10.2.5 Aby anulować, poinformuj nas drogą e-mailową pod adresem [email protected] lub zadzwoń pod numer +48 75 888 10 02.

10.2.6 Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, jeśli powierzchniowe wykończenia są stosowane według Twojej specyfikacji. Dla takich Produktów:

 • 10.2.6.1 Anulowanie po rozpoczęciu prac nie jest dozwolone (zgodnie z przepisami prawa);
 • 10.2.6.2 Ze względu na dodatkową pracę związaną z przywracaniem po pełnym wykończeniu powierzchni, zostanie zwrócone tylko 50% ceny Produktu (z pominięciem kosztów wykończenia powierzchni).

10.3 Zwroty

Jeśli anulujesz swoją Umowę, my:

 • 10.3.1 Zwrócimy cenę, którą zapłaciłeś za Produkty, z wyjątkiem:
  • 10.3.1.1 Dla niestandardowych wykończeń powierzchni, które nie podlegają zwrotowi.
  • 10.3.1.2 Jeśli Twoje obchodzenie się z Produktami zmniejsza ich wartość, możemy zmniejszyć zwrot (do całkowitej ceny).
 • 10.3.2 Zwrócimy wszelkie opłaty za dostawę, do najtańszego dostępnego przez nas sposobu dostawy.
 • 10.3.3 Przetworzymy zwroty w określonych terminach:
  • 10.3.3.1 Jeśli Produkt zostanie otrzymany, w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu z powrotem lub po dostarczeniu dowodu na jego odesłanie.
  • 10.3.3.2 Jeśli Produkt nie zostanie otrzymany, w ciągu 14 dni po informacji o anulowaniu.

10.4 Jeśli zwróciłeś wadliwe lub źle opisane Produkty zgodnie z klauzulą 10.2, zwrócimy pełną cenę, odpowiednie opłaty za dostawę i rozsądne koszty zwrotu.

10.4 Zwrot zostanie przetworzony za pomocą oryginalnej metody płatności, chyba że uzgodniono inaczej.

10.5 Jeśli Produkt zostanie dostarczony przed anulowaniem:

 • 10.5.1 Odeślij go w ciągu 14 dni od powiadomienia nas o anulowaniu. Jeśli zaproponowaliśmy odbiór, umówimy się na odpowiedni termin.
 • 10.5.2 O ile Produkt nie jest wadliwy lub niezgodny z opisem (patrz punkt 10.9), koszty zwrotu ponosi użytkownik. Szacowane koszty nie powinny przekroczyć naszych opłat za dostawę. Koszty odbioru, jeśli są oferowane, zostaną naliczone w oparciu o bezpośrednie koszty dla nas.

11. Dostawa

Proszę zwrócić szczególną uwagę na klauzulę 11.2.

11.1 Staramy się dostarczyć w ciągu 30 dni od przewidywanej daty ukończenia zamówienia niestandardowego lub po otrzymaniu E-maila Potwierdzającego dla zamówień z dostępnych na stanie produktów. Opóźnienia mogą wystąpić, zwłaszcza w przypadku Produktów niestandardowych. Zalecamy nie umawianie specjalistów do momentu dostarczenia Produktów.

11.2 Jeśli nie ma nikogo dostępnego podczas dostawy, zostawimy notatkę lub skontaktujemy się z Tobą zgodnie z dostępnymi usługami konkretnego kuriera. Skontaktuj się z kurierem lub z nami, aby ustalić ponowną dostawę. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłat za ponowną dostawę. Brak umówienia ponownej dostawy może wiązać się z kosztami przechowywania. Nieosiągalni klienci mogą doprowadzić do rozwiązania umowy.

11.3 Jeśli nie potrzebujesz Produktów natychmiast, poinformuj nas o opóźnieniu produkcji. Przechowywanie przez okres dłuższy niż dwa tygodnie może wiązać się z opłatami, w tym opłatami za ubezpieczenie.

11.4 Dostawa zostaje zakończona, gdy Produkty dotrą na podany przez Ciebie adres. W tym momencie odpowiedzialność przechodzi na Ciebie.

11.5 Własność przechodzi po dokonaniu pełnej płatności, w tym opłat za dostawę.

11.6 Jeśli przekroczymy termin, możesz anulować, gdy:

 • 11.6.1 Odmówiliśmy dostawy.
 • 11.6.2 Punktualna dostawa była istotna.
 • 11.6.3 Istotność dostawy została zgłoszona przed akceptacją zamówienia.

11.7 Jeśli nie anulujesz od razu, możesz ustawić nowy rozsądny termin. Zachowujesz prawo do anulowania, jeśli nie spełniamy nowego terminu.

11.8 Jeśli anulujesz z powodu opóźnionej dostawy, możesz anulować wszystkie lub niektóre Produkty. Jeśli dostarczone, musisz je zwrócić, a my zwrócimy kwoty zapłacone za anulowane Produkty i ich dostawę.

12. Międzynarodowa dostawa

12.1 Dostarczamy do różnych międzynarodowych miejsc docelowych, jednak istnieją ograniczenia dotyczące niektórych Produktów w przypadku określonych międzynarodowych miejsc dostawy, dlatego prosimy dokładnie zapoznać się z informacjami na odpowiednich stronach Produktów przed zamówieniem.

12.2 Jeśli zamówisz Produkty z naszej strony w celu dostawy do jednego z międzynarodowych miejsc dostawy, Twoje zamówienie może podlegać cłom i podatkom importowym, które są nakładane, gdy dostawa dociera do tego miejsca docelowego. Należy zauważyć, że nie mamy kontroli nad tymi opłatami i nie możemy przewidzieć ich wysokości.

12.3 Będziesz odpowiedzialny za zapłatę wszelkich takich opłat importowych i podatków, chyba że nasza oferta dostawy wyraźnie obejmuje te koszty. Prosimy o kontakt z lokalnym urzędem celnym w celu uzyskania dalszych informacji przed złożeniem zamówienia.

12.4 Musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów kraju, do którego Produkty są przeznaczone. Nie będziemy odpowiedzialni, jeśli złamiesz takie prawo.

13. Cena i Opłaty za Dostawę

13.1 Ceny Produktów są podawane na naszej stronie internetowej w chwili składania zamówienia. Dbamy o dokładność, ale odwołaj się do klauzuli 13.4 w przypadku błędu cenowego.

13.2 Ceny mogą się zmieniać, ale zmiany nie wpłyną na już złożone zamówienia.

13.3 Ceny Produktów nie zawierają opłat za dostawę, które są szczegółowo określone podczas procesu zamawiania, podczas rozmowy telefonicznej lub w naszej ofercie.

13.4 Pomimo naszych najlepszych starań, niektóre produkty mogą mieć błędnie podane ceny na naszej stronie internetowej. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię, oferując poprawną cenę lub anulowanie zamówienia. Nie będziemy przetwarzać zamówienia, dopóki nie otrzymamy od Ciebie instrukcji.

14. Sposób płatności

14.1 Akceptujemy płatność przelewem bankowym, kartą kredytową lub debetową, czekiem i gotówką.

14.2 Pełna płatność, w tym odpowiednie opłaty za dostawę, jest wymagana przed dostawą.

14.3 Brak terminowej płatności może skutkować naliczeniem odsetek w wysokości 2% powyżej podstawowej stopy kredytowej Banku Anglii, naliczanych codziennie od daty wymagalności do daty faktycznej płatności.

15. Nasza Gwarancja Ironshield

15.1 Oferujemy gwarancję na korzystnych warunkach – naszą Gwarancję Ironshield – że nasze żeliwne kaloryfery będą wolne od wad przez 25 lat od daty dostawy. Nasze produkty nieelektryczne, w tym kaloryfery stalowe, zawory grzejnikowe, wsporniki ścienne, narzędzia i części składowe, będą wolne od wad produkcyjnych przez 10 lat od daty dostawy.

15.2 Jeśli coś pójdzie nie tak z twoim produktem w okresie gwarancji, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby naprawić produkt bez dodatkowych opłat. Jeśli nie będziemy w stanie go naprawić lub jeśli będzie to bardziej opłacalne, zastąpimy produkt nowym, równoważnym produktem.

15.3 Korzyści z tej Gwarancji Ironshield mogą być przeniesione wraz z przeniesieniem własności Produktu, ale tylko po powiadomieniu nas drogą mailową o nowym właścicielu w ciągu 6 miesięcy od przeniesienia własności.


Wyłączenia

15.4 Ta gwarancja nie obejmuje kosztów instalacji.

15.5 Ta gwarancja nie obejmuje wad produktu wynikających z:

 • 15.5.1 jakiejkolwiek manipulacji produktem, która nie została wykonana zgodnie z Poradnikiem dotyczącym obsługi kaloryfera zawartym w Pomocy dostarczonej wraz z produktem;
 • 15.5.2 normalnego zużycia, awarii lub niewłaściwej instalacji;
 • 15.5.3 korozji elektrolitycznej kaloryferów stalowych (w tym Florence stalowych wielokolumnowych oraz kaloryferów łazienkowych Vivien i Elara) wynikającej z instalacji bez inhibitora;
 • 15.5.4 celowych uszkodzeń, nieprawidłowych warunków przechowywania lub użytkowania (w tym uszkodzeń spowodowanych mrozem), wypadku, zaniedbania ze strony Ciebie lub jakiejkolwiek trzeciej strony;
 • 15.5.5 nieprawidłowego użytkowania produktu lub niezastosowania się do instrukcji użytkownika;
 • 15.5.6 jakichkolwiek zmian lub napraw dokonywanych przez Ciebie lub przez osobę trzecią, która nie jest jednym z naszych autoryzowanych naprawców;
 • 15.5.7 usterek wynikających z instalacji niezgodnej z przepisami dotyczącymi instalacji hydraulicznych w Wielkiej Brytanii lub;
 • 15.5.8 dowolnej specyfikacji dostarczonej przez pierwotnego klienta.

15.6 Jeśli jesteś konsumentem, zauważ, że Gwarancja Ironshield jest dodatkową gwarancją i nie wpływa na Twoje prawa prawne w przypadku wadliwych lub niezgodnych z opisem produktów.

16. Nasza odpowiedzialność wobec Ciebie

Ta klauzula ma zastosowanie wyłącznie do Klientów zdefiniowanych jako konsumenci, zgodnie z wstępem do niniejszych warunków. Klauzula ta nie dotyczy firm.

16.1 Jeśli nie spełniamy tych Warunków, jesteśmy odpowiedzialni za przewidywalne straty lub szkody wynikające z naszego naruszenia lub zaniedbania. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za nieprzewidywalne straty lub szkody. Strata lub szkoda są przewidywalne, jeśli są oczywistym następstwem naszego naruszenia lub były rozważane przez obie strony podczas zawierania tego Kontraktu.

16.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty, gdy nie jesteśmy winni lub nie naruszyliśmy tych Warunków. Dotyczy to również wszelkich szkód powstałych podczas instalacji naszych produktów przez osobę trzecią. Zawsze zalecamy skorzystanie z usług wykwalifikowanego i kompetentnego hydraulika do instalacji.

16.3 Ponieważ sprzedajemy Ci produkty jako konsumentowi, nie ponosimy odpowiedzialności za straty biznesowe lub straty niezwiązaną z konsumpcją (np. utratę zysku, przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej). Nasze produkty są przeznaczone do użytku domowego i prywatnego, a nie do celów komercyjnych lub re-sprzedaży.

16.4 W żaden sposób nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za:

 • 16.4.1 śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;
 • 16.4.2 oszustwo lub oszukańcze przedstawienie faktów;
 • 16.4.3 naruszenie Twoich praw prawnych związanych z Produktami, w tym prawo do otrzymywania Produktów opisanych dokładnie, odpowiadających dostarczonym informacjom, o satysfakcjonującej jakości, nadających się do wszelkich znanych celów, dostarczonych z należytą starannością i fachowością oraz prawidłowo zainstalowanych, jeśli instalacja została przeprowadzona przez nas.

17. Ograniczenie Odpowiedzialności

Ta klauzula dotyczy wyłącznie Klientów określonych jako przedsiębiorstwa, zgodnie z wprowadzeniem do niniejszych warunków. Ta klauzula nie ma zastosowania wobec konsumentów.

17.1. Nic w niniejszych Warunkach nie ograniczy ani nie wyłączy odpowiedzialności Dostawcy za:

 • 17.1.1. śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez jego zaniedbanie lub zaniedbanie jego pracowników, agentów lub podwykonawców;
 • 17.1.2. oszustwo lub oszukańcze przedstawienie;
 • 17.1.3. naruszenie warunków wynikających z wszystkich właściwych ustaw o dostawie towarów i usług;
 • 17.1.4. naruszenie warunków wynikających z innych ustaw; lub
 • 17.1.5. wadliwe produkty zgodnie z wszelkimi ustawami o ochronie konsumentów.

17.2. Z zastrzeżeniem klauzul 15.1 i 15.2:

 • 17.2.1. Dostawca nie będzie w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności wobec Klienta, czy to na podstawie umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób, za:
  • 17.2.1.1. utratę zysków;
  • 17.2.1.2. utratę sprzedaży lub działalności gospodarczej;
  • 17.2.1.3. utratę umów lub kontraktów;
  • 17.2.1.4. utratę przewidywanych oszczędności;
  • 17.2.1.5. utratę danych lub informacji;
  • 17.2.1.6. utratę lub szkody w reputacji;
  • 17.2.1.7. wszelkie pośrednie i wtórne straty;
 • 17.2.2. Całkowita odpowiedzialność Dostawcy wobec Klienta za wszystkie straty wynikające z Umowy, czy to na podstawie umowy, deliktu (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób, nie przekroczy w żadnych okolicznościach 200% ceny zapłaconej lub płatnej Dostawcy za te konkretne Towary i/lub Usługi, które są wadliwe (Wartość Uszkodzenia), i dla jasności, Wartość Uszkodzenia nie będzie uważana za obejmującą jakiekolwiek inne Towary i/lub Usługi świadczone w ramach tej samej Umowy lub w inny sposób i będzie odnosić się tylko do Towarów i/lub Usług, które spowodowały takie szkody.

Przykład Praktyczny

Klient prowadzi centrum obsługi telefonicznej. Klient zamawia 5 grzejników od Dostawcy za 5.000 zł każdy i instaluje je w swoim obiekcie handlowym. Instalacja jest przeprowadzana prawidłowo. Jeden z grzejników ma wadę produkcyjną, wycieka i powoduje zalanie podłogi, ściany oraz przepala linię telefoniczną, wyłączając 5 pracowników centrum obsługi na 2 godziny. Woda również uszkadza laptopa biznesowego, który pracownik centrum obsługi zostawił na ładowaniu na podłodze pod grzejnikiem.

Klient musi zatrudnić wykonawcę do naprawy podłogi i ścian oraz do naprawy i wymiany linii telefonicznej. Dostawca jest zobowiązany do wymiany wadliwego grzejnika. Dostawca jest zobowiązany do pokrycia tych szkód, które byłyby rozsądnie przewidywalne w wyniku wyciekającego grzejnika (mianowicie szkody przewidywalne w pewnych obszarach podłogi i ścian, opłaty wykonawcy za naprawę szkód podłogi i ścian, oraz koszty hydraulika związane z instalacją nowego grzejnika). Dostawca nie jest zobowiązany do pokrycia szkód, które nie były rozsądnie przewidywalne (w tym szkód laptopa). Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków Klienta przez 2 godziny, w których jego 5 pracowników było offline (a Klient polega na swoim ubezpieczeniu w tym zakresie).

W każdym przypadku całkowita maksymalna odpowiedzialność Dostawcy za straty Klienta w tym przypadku będzie ograniczona do 10.000 zł (czyli 200% z 5.000 zł).

Jeśli Klient, być może dość nietypowo, zainstalował nową, massarandubę do swojego centrum obsługi telefonicznej i zainwestował w drogie dzieła sztuki, które znajdowały się obok wadliwego grzejnika (o których Dostawca nie został poinformowany przed Datą Rozpoczęcia), a obie te rzeczy zostały uszkodzone w wyniku wspomnianego wycieku, to taka strata nie była przewidywalna przez Dostawcę w dniu Rozpoczęcia, czyli nie można było oczekiwać, że takie elementy będą obecne w obiekcie handlowym tego rodzaju, i Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za takie szkody.

17.3. Warunki wynikające z ustaw o ochronie konsumentów są wyłączone z Umowy w największym zakresie dozwolonym przez prawo.

17.4. Niniejsza klauzula 17 będzie obowiązywać także po zakończeniu Umowy.

18. Wydarzenia poza Naszą Kontrolą

18.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niezrealizowanie lub opóźnienie w naszych zobowiązaniach umownych spowodowane Wydarzeniem Poza Naszą Kontrolą, zdefiniowanym w klauzuli 18.2.

18.2. Wydarzenie Poza Naszą Kontrolą odnosi się do każdego działania lub zdarzenia poza naszą rozsądną kontrolą, w tym, lecz nie ograniczając się do strajków, wyłączeń, zamieszek społecznych, terroryzmu, wojny, pożaru, eksplozji, klęsk żywiołowych, lub awarii sieci transportowych lub telekomunikacyjnych.

18.3. Jeśli Wydarzenie Poza Naszą Kontrolą wpływa na nasze wykonanie Umowy:

18.3.1. Powiadomimy cię tak szybko, jak to rozsądnie możliwe.

18.3.2. Nasze zobowiązania umowne zostaną zawieszone, a czas na wykonanie zostanie przedłużony na czas trwania Wydarzenia. Jeśli wpłynie to na dostawę produktu, ustalimy z tobą nową datę dostawy.

18.4. Możesz anulować Umowę, która jest dotknięta Wydarzeniem Poza Naszą Kontrolą trwającym dłużej niż 60 dni. Skontaktuj się z nami, aby dokonać anulacji, a otrzymasz zwrot pieniędzy za produkty opłacone, ale nie dostarczone (w tym opłaty za dostawę).

19. Inne Ważne Warunki

19.1. Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inną organizację, bez wpływu na twoje prawa lub nasze obowiązki. Jeśli nastąpi taka zmiana, poinformujemy cię na piśmie.Jeśli nie jesteś zadowolony z transferu, możesz skontaktować się z nami, aby rozwiązać Umowę w ciągu 14 dni od powiadomienia, a my zwrócimy wszelkie zaliczki za niedostarczone Produkty.

19.2. Możesz przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z tych Warunków tylko za naszą pisemną zgodą (z wyjątkiem przeniesienia naszej Gwarancji Ironshield – patrz poniżej dla szczegółów).

19.3. Ta Umowa jest zawarta między tobą a nami. Żadna inna osoba nie ma praw do egzekwowania jej postanowień.

19.4. Każdy paragraf tych Warunków działa osobno. Jeśli którykolwiek z paragrafów zostanie uznany za nielegalny lub niewykonalny, pozostałe paragrafy pozostają w pełnej mocy.

19.5. Nasze nieupominanie się o wykonanie twoich obowiązków lub nieegzekwowanie naszych praw nie oznacza ich zrzeczenia się. Zrzeczenia są ważne tylko w formie pisemnej. Na przykład, jeśli nie ścigamy natychmiast niezapłaconej należności, możemy wciąż wymagać zapłaty później.

19.6. Nikt inny nie ma praw wynikających z tej Umowy (za wyjątkiem osoby, której przekazujesz swoją gwarancję zgodnie z naszymi warunkami Gwarancji Ironshield). Żadna ze stron nie potrzebuje zgody innej osoby, aby zakończyć Umowę lub dokonać zmian.

19.7. Zauważ, że te Warunki podlegają prawu polskiemu.


Explore our products

Poznaj nasze produkty

Nasza pełna oferta produktów, od niestandardowych grzejników po najdrobniejsze komponenty.

Kup teraz